Εκπαιδευτικοί

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 70,ΠΕ 71: 12
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11: 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 86: 1
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 91.01: 1
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ 21: 1
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 23: 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕ 30: 1
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ 29: 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ 25: 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ 08 : 1
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ 28: 1
ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΤΕ 16: 1
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 3

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΝΑΚΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΚΑ