Παίζω μουσική


  • Στη χώρα των ήχων, εδώ
  •  Παίζω μουσική με την μπάντα, εδώ
    Αν θέλεις κάνεις συνδυασμούς με τους μουσικούς.
    (Αν ζητήσει άδεια για την εκτέλεση του adobe flash, επιτρέψτε την)

  •  Μουσικό εργαστήρι……….εδώ
    (Είναι στα αγγλικά, προσφέρεται για εξερεύνηση από τα παιδιά)