Σύλλογος γονέων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2021

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Στυλιανή Μαβίδου
Αντιπρόεδρος: Αλένα Ασλανίδου
Γραμματέας: Σάρρα Φιλίππου
Ταμίας: Άννα Κομπίλη
Μέλος: Γεωργία Μητσιάρα

Στοιχεία επικοινωνίας Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων

Email: syleidpef@gmail.com
Facebook: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Πεύκων