Νομοθεσία

  • 1981 Ν. 1143 ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • 1982 Π.Δ. 603 ΦΕΚ. 117 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ
  • 1985 Ν 1566 ΔΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 1995 Π.Δ. 121 ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • 2017 Π.Δ. 97 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  • 2000 Ν. 2817 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
  • 2006 ΦΕΚ 1507 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
  • 2008 Ν. 3699 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
  • 2013 Ν 4186 ΦΕΚ 193 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 2014 ΦΕΚ 315 ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΕΑΥ