Ευχαριστήριο προς τον κύριο Δημήτρη Ανυφαντή   

                                                           
Εταιρεία «Accenture»

Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87, 55534, Πυλαία

Αγαπητέ κύριε Δημήτρη Ανυφαντή
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ινστιτούτου  Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για το προσωπικό ενδιαφέρον σας στην προώθηση του σχετικού αιτήματος μας και την επίβλεψη της υλοποίησης της ευγενικής δωρεάς της εταιρείας «Accenture»
Η άμεση θετική ανταπόκριση στο σχετικό αίτημά του σχολείου μας χαροποιεί ιδιαίτερα και συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών του ευαίσθητου χώρου της εκπαιδευτικής κοινότητας της ειδικής αγωγής.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης                                                                 

Πεύκα,  11/11/2022

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κωνσταντίνος Νότας