Ευχαριστήριο προς τον κύριο Αλέξανδρο Μηνά


Associate Director  Cloud Transfer & Architecture της  εταιρείας «Accenture»

Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87,55534, Πυλαία

Αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε Μηνά
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ινστιτούτου  Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για το προσωπικό ενδιαφέρον σας και την επίβλεψη της υλοποίησης της ευγενικής δωρεάς της εταιρείας «Accenture»
Η άμεση θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής ευθύνης  της εταιρείας σας και μάλιστα με αποδέκτη τον ευαίσθητο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, ιδιαίτερα της ειδικής αγωγής.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης                                                                  

Πεύκα,  11/11/2022

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κωνσταντίνος Νότας