Η Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ. στο σχολείο μας

Κλιμάκιο της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ.) μας επισκέφθηκε σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2021 και σαν άλλος Άγιος Βασίλης, έφερε δώρα για το σχολείο μας .
Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους περιμένουμε γρήγορα, ώστε να πραγματοποιήσουμε τις δράσεις που σχεδιάσαμε.