Ευχαριστήριο προς τον κ. Σωτήρη Κουμτζή

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σωτήρη Κουμτζή, ο οποίος προσέφερε, ένα επαγγελματικό φωτοτυπικό – scanner μηχάνημα, για τις ανάγκες του σχολείου μας.
Η προσφορά του αποτελεί σημαντική αρωγή, στο καθημερινό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
Ευχόμαστε σ΄ αυτόν και την οικογένειά του ευημερία και πρόοδο.
Με εκτίμηση
Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.