Ενημερωτικό υλικό προς κοινοποίηση

Σύμφωνα με το έγγραφο,με αριθμό πρωτ. 168081/2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) ,με Θέμα «Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού», σας κοινοποιούμε τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.