Άρση της αναστολής λειτουργίας του σχολείου μας

Από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, θα επαναλειτουργήσει το σχολείο μας, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις και τις συστάσεις των ειδικών.
Από την πλευρά μας, θα αντιμετωπίζουμε τις όποιες λειτουργικές ανάγκες και δυσκολίες παρουσιαστούν, εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης.
Είμαστε βέβαιοι ότι και οι γονείς και κηδεμόνες, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και προστασίας των μαθητών μας, στο μέτρο του δυνατού.

το προσωπικό του σχολείου