Αναστολή λειτουργίας του σχολείου μας έως και την 6η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση των αρμοδίων αρχών, η λειτουργία του σχολείου μας, αναστέλλεται έως και την 6η Δεκεμβρίου.

(Για τυχόν νεότερα ,θα ενημερώνεστε ΚΑΙ από την ιστοσελίδα του σχολείου)