Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες (18/9/2020)

Κοινοποιούμε το νέο ενημερωμένο έγγραφο (18/9/20) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σχετικά με τις Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες, για ενημέρωσή σας.

Διαβάστε τις οδηγίες εδώ:

(το έγγραφο κατεβαίνει στις λήψεις, απ όπου μπορείτε να το ανοίξετε)